Logo

Zabýváme se výkupem železného šrotu a barevných kovů, jejich zpracováním na druhotnou surovinu s následným dodáním do hutí a sléváren. Součástí činností jsou např. demontáže objektů určených k likvidaci, dále poskytujeme kontejnery k přepravě šrotů a odpadů, vše v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Jak je dále uvedeno k výkupu jsou zřízeny sběrny, provozy a sběrný dvůr tak, aby poskytovaly lidem možnosti vhodně odprodat nebo odevzdat již nepotřebné předměty k ekologické likvidaci. Do budoucnosti máme zájem naši činnost rozšířit a zdokonalit.

Těšíme se na spolupráci.
Marek Šůs
jednatel firmy

NOVĚ !!!
Výkup autobaterií na všech provozovnách.
Výkup papíru na všech provozovnách (Pouze noviny,časopisy a letáky).
Provádíme zpětný odběr elektrospotřebičů.

Všeobecné podmínky – zajišťování zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů najdete zde.