Stod - nádraží České dráhy – rampa
bližší informace

Sběrný dvůr města Kdyně – Pod Korábem (bývalé sběrné suroviny)
bližší informace